HOME LEGISLATIE DESPRE NOI CONTACT INFORMATII SI ADRESE UTILE
DESPRE NOI

Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Share Invest S.A. a luat fiinţă în anul 1996, sub denumirea de Oltenia Grup Invest S.A., cu un capital iniţial de 300 milioane lei, fiind înregistrată la Oficiul registrului Comerţului Dolj sub numărul J16/866/1996.
Acţionarii societăţii sunt persoane fizice şi juridice, Codul Unic de Înregistrare al societăţii fiind 8579448, cod LEI: 254900YM7TWBUNTJSK37. Nu exista actionari semnificativi.

Adresa sediului social:
Str. Dezrobirii nr.124, Complex Parângul, Craiova, jud. Dolj, tel. 0251/466.531, tel./fax: 0251/466.541, tel. P.O.I. 0772.284450

Contul in care clientii pot vira banii destinati cumpararii de actiuni este:

RO43 RNCB 0139 0180 2760 1009, B.C.R. Craiova.

Capitalul social actual, subscris şi vărsat este de 1.998.000 Lei, societatea fiind autorizată de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin Decizia 2765/12.08.2003 să desfăşoare următoarele activităţi specifice:

1. Sevicii principale:
 • preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
 • executarea ordinelor contul clientilor;
 • consultanta pentru investitii;
 • plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;
2. Servicii conexe:
 • pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;
 • consultanta acordata entitatii cu privire la structura de capital, strategie industriala si aspecte conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;
 • consultanta cu privire la instrumentele financiare, prin aceasta activitate intelegdu-se cercetare pentru investitii si analiza financiara sau orice forma de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
Consiliul de Administraţie:
 • DOBRE Dorin - Presedinte C.A.
 • CIOBANU George - membru C.A.
 • AMZUICA Bogdan Florian - membru C.A.
Conducatori:
 • BARBU Nicoleta Andreea
Reprezentantul Compartimentului de control intern:
 • TĂTULESCU Mirela, tel: 0251/466.531
Agenţii de Servicii de Investiţii Financiare autorizaţi:
 • POL Adam Lucacz, P.O.I. - Persoana care ofera informatii
 • SOTEA-ANGHEL Izabela, P.O.I. - Persoana care ofera informatii
 • POPA Elena, P.O.I. - Persoana care ofera informatii
 • STOICA Tania Ana-Maria, Agent Bursa, Autorizat prin decizia BVB nr. 531/19.09.2022
 • POPA Ludovic, Agent Bursa, Autorizat prin decizia D460/2004, nr. in registrul CNVM PFR02ASIF/160610Autentificare
    Cont:
    Password:
  

Curs Valutar
Ieri AziVar.
EURO:4.9679 4.9677-0.00 %
USD:4.61404.6059-0.18 %


Copyright 2006 - 2023 © SHARE INVEST. All rights reserved.
Powered by ADY-SOFT
Reproducerea informatiilor din acest site fara acordul Share Invest se pedepseste conform Legii.