HOME LEGISLATIE DESPRE NOI CONTACT INFORMATII SI ADRESE UTILE
DESPRE NOI

Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Share Invest S.A. a luat fiinţă în anul 1996, sub denumirea de Oltenia Grup Invest S.A., cu un capital iniţial de 300 milioane lei, fiind înregistrată la Oficiul registrului Comerţului Dolj sub numărul J16/866/1996.
Acţionarii societăţii sunt persoane fizice şi juridice române, Codul Unic de Înregistrare al societăţii fiind 8579448, cod LEI: 254900YM7TWBUNTJSK37. Nu exista actionari semnificativi.

Adresa sediului social:
Str. Mihai Viteazu, nr. 4, Craiova, jud. Dolj, tel. 0251/466.531, tel./fax: 0251/466.541.
Contul in care clientii pot vira banii destinati cumpararii de actiuni este:
RO53 BTRL RONC RT02 1740 1602, Banca Transilvania Craiova.
Capitalul social actual, subscris şi vărsat este de 500.000 Lei, societatea fiind autorizată de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin Decizia D885/2005 să desfăşoare următoarele activităţi specifice:

1. Sevicii principale:
 • preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
 • executarea ordinelor contul clientilor;
 • consultanta pentru investitii;
 • plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;
2. Servicii conexe:
 • pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;
 • consultanta acordata entitatii cu privire la structura de capital, strategie industriala si aspecte conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;
 • consultanta cu privire la instrumentele financiare, prin aceasta activitate intelegdu-se cercetare pentru investitii si analiza financiara sau orice forma de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
Consiliul de Administraţie:
 • SĂNDIŢĂ Adrian Victor, Preşedinte;
 • IVANOVICI Ileana, Administrator;
 • urmeaza sa fie ales de catre AGOA
Conducatori:
 • SĂNDIŢĂ Adrian Victor, Director General
 • CARAULEANU Nicoleta Andreea
Reprezentantul Compartimentului de control intern:
 • TĂTULESCU Mirela, tel: 0251/466.531
Agenţii de Servicii de Investiţii Financiare autorizaţi:
 • POPA Ludovic, Agent Bursa, Autorizat prin decizia D460/2004, nr. in registrul CNVM PFR02ASIF/160610
 • PREDI Daniel Liviu, Agent Bursa, Autorizat prin decizia D2632/2004, nr. in registrul CNVM PFR02ASIF/160611
 • GIUREA Carmen Tanţa, Agent S.S.I.F., Autorizat prin decizia D1576/2006, nr. in registrul CNVM PFR02ASIF/161038
 • CARAULEANU Nicoleta Andreea, Agent S.S.I.F., Autorizat prin decizia D12/2008, nr. in registrul CNVM PFR02ASIF/161791
 • CAŞOTĂ Laura, Agent S.S.I.F., Autorizat prin decizia D111/2012, nr. in registrul CNVM PFR02ASIF/2524912308Autentificare
    Cont:
    Password:
  Copyright 2006 - 2018 © SHARE INVEST. All rights reserved.
Powered by ADY-SOFT
Reproducerea informatiilor din acest site fara acordul Share Invest se pedepseste conform Legii.